3/05/2017

Favourite Bloggers #1 Lydia Elise Millen


Today, I decided to prepare for you a slightly different post. My inspiration for it was love to reading other blogs and watching videos on youtube. As in the title I will tell you here a little bit about one of my favourites bloggers - Lydia Elise Millen. You already know that she is my big inspiration. I would like to tell you a little about my story connected with it.


Dziś postanowiłam przygotować dla Was nieco inny post. Zainspirowała mnie do tego miłość do czytania innych blogów i oglądania filmów na youtube. Zgodnie z tytułem opowiem Wam w nim nieco o uwielbianej przeze mnie Lydii Elise Millen. Już z pewnością wiecie, że od ponad dwóch lat czerpię inspiracje z jej kanałów społecznościowych. Chciałabym Wam opowiedzieć nieco o mojej przygodzie z nią związanej.


Well, I remember about two years ago I had the flu. I was laying in my bed all the time and didn't know what to do. For a few days I went in the back and forth aimlessly. I just have nothing to do. I knew that if I don't find something I'll go crazy! At the end of my sick I've decided to check out youtube. I've never been a fan of watching films there. I preferred to read blogs or newspapers. However, that day everything changed dramatically. 

After typing in the search "Fashion" which is what I was interested in I found a lot of recordings. Some of them were poorly recorded, others were not at all connected with what I was looking for and the others were recorded in languages ​​which I wasn't understand. I was constantly looking for interesting movies. I found it! Of course it was Lydia's channel , where for the first time I watched "My favorite things". She showed in this film her favorite things of November. Then I watched  second, third, fourth and virtually every recorded video of this channel. I was obsessed with her amazing films. In one day I watched all of her videos, and I was waiting for more. She upload a videos regularly what is really good. Later I came on a blog - lydiaelisemillen.com and her Instagram, which I am following since then every day :)
-
No więc, pamiętam jak około dwóch lat temu miałam grypę. Leżałam wtedy w łóżku i nie miałam co robić. Przez kilka dni chodziłam w tą i z powrotem bez celu. Po prostu brakowało mi zajęcia. Wiedziałam, że jeśli czegoś nie wymyślę to zwariuję! Pod koniec mojego zwolnienia lekarskiego weszłam na youtube. Nigdy nie byłam fanką oglądania tam filmów. Wolałam czytać blogi czy gazety. Jednak tego dnia wszystko się diametralnie zmieniło.

Po wpisaniu w wyszukiwarkę "Fashion" czyli to co mnie interesowało wyskoczyła mi masa nagrań. Jedne były źle nagrane, inne nie były w ogóle związane z tym czego szukałam a jeszcze inne nagrane zostały w językach których kompletnie nie rozumiałam. Trochę bardziej przyłożyłam się do szukania spełniających moje wszystkie wymagania filmów. Znalazłam! Oczywiście był to kanał Lydii, na którym po raz pierwszy obejrzałam "My favourite things". Pokazywała w nim jej ulubione rzeczy z listopada. Potem obejrzałam drugi, trzeci, czwarty i właściwie każdy nagrany film z tego kanału. Bardzo się w niego wkręciłam. W jeden dzień skończyły się videa, a ja czekałam z niecierpliwością na więcej. Dodawała ona filmy regularnie co naprawdę bardzo mnie cieszyło. W późniejszym czasie trafiłam na bloga prowadzonego przez nią - lydiaelisemillen.com oraz Instagram, który obserwuję od tamtego czasu codziennie :)


From those events I am now up to date with the news on Lydia's social media channels. And because of her, I discovered that my style is not so obvious. The fact is that I always thought that I dress as I want, but it was not true! I dressed in what was fashionable and lay on the store shelves. That's not what the whole point in life and fashion is. If you are interested in fashion trends you should follow the trends, but also retained much of your unique image.

I already know - I am a person who loves luxury stuff and this will not change. This is who I am.
I also like things from the random shops like Zara oraz H&M. I combine them together and this produces my unique style. I learned to express my style from Lydia.
-
Od tamtych wydarzeń jestem teraz na bieżąco z nowościami na kanałach społecznościowych Lydii. Dzięki niej odkryłam, że mój styl wcale nie jest taki oczywisty. Fakt, zawsze myślałam że ubieram się tak jak chcę, ale to nie była prawda! Ubierałam się w to co było modne i leżało na półkach sklepowych. Nie o to przecież chodzi w życiu i modzie. Jeśli się tym interesujemy to jak najbardziej powinniśmy śledzić trendy, ale zachowajmy przy tym swój niepowtarzalny wizerunek.

Ja już wiem - jestem osobą, która kocha markowe rzeczy i tego nie zmienię. Taka już jestem. Kocham także te z sieciówek. Łączę je razem i powstaje przy tym niepowtarzalna stylizacja, stylizacja w moim stylu. Nauczyłam się wyrażać go właśnie dzięki Lydii.


The last thing is that two weeks ago in London my dream come true - I personally met Lydia! This event made it inspired me even more. I should also mention that she is super nice and warm person. 
The memory of that day will be in my mind and heart to the rest of my life :)
-
Ostatnią sprawą jest to, że dwa tygodnie temu spełniłam swoje marzenie - poznałam osobiście Lydię! To wydarzenie sprawiło, że zainspirowała mnie ona jeszcze bardziej. Powinnam także wspomnieć, że jest ona bardzo miłą i ciepłą osobą. Dawno nie poznałam tak życzliwej kobiety. To wydarzenie zostanie w mojej pamięci i sercu do końca życia, w końcu niezwykłych rzeczy się nie zapomina :)

Copyright © 2016 Life by Susanna , Blogger