4/19/2017

Healthy, quick and easy breakfast


There was a time in my life when I ate this kind of breakfast every day. What more can I say besides that this is healthy, delicious and perfect to start your day?
-
Był taki okres w moim życiu kiedy jadłam to śniadanie codziennie. Cóż więcej mogę powiedzieć oprócz tego, że jest zdrowe, pyszne oraz idealne na rozpoczęcie dnia?The simplest breakfast of all is about to prepare it without anything else than fruits/veggies and a bowl. No blenders we will need here (I love banana nice cream, but sometimes it is worth to put on simplicity) ... My proposition is a large bowl full of coconut yoghurt without bad ingredients, fresh fruits and peanut butter. What are the advantages of having this meal?

- - - - - - - - - -

Najprostsze śniadanie ze wszystkich to takie do którego przygotowania potrzebujemy jedynie składników i miski. Żadne blendery nie będą nam tutaj potrzebne (kocham lody bananowe, ale czasem warto postawić na prostotę)... Moja propozycja to wielka miska pełna jogurtu kokosowego bez złych dodatków, świeżych owoców oraz masła orzechowego. Jakie zalety ma taki oto posiłek?1. Coconut yoghurtYou can buy it in the store (without bad ingredients) or do it yourself at home. Its preparation is very easy - you will find plenty of recipes on the internet. What are the advantages? First of all - it contains a lot of MTC fats, which do not have bad cholesterol and are immediately used by our body as a source of energy. Coconut is also a very good source of potassium, iron, magnesium, zinc, vitamins C, B, E, K and folic acid.2. Fresh fruitsIt is a perfect option for breakfasts, lunches or snacks. They are rich in carbohydrates, fiber and contain very valuable sugars converted by our bodies into energy. I have only one request for you - don't be afraid of them ... The sugary plants will not make you gain fat! Each of us should be afraid of the sugar produced by the factory, not from the plants.3. Peanut butterThis is a very good source of fat. Nuts contain lots of good fatty acids, vitamins and minerals.

- - - - - - - - - -

1. Jogurt kokosowy
Można kupić go w sklepie (uwaga na szkodliwe składniki) lub zrobić samemu w domu. Jego przygotowanie jest bardzo łatwe - w internecie znajdziecie mnóstwo przepisów. Jakie ma zalety? Przede wszystkim zawiera dużo kwasów MTC, które nie mają w sobie złego cholesterolu i od razu wykorzystywane są przez nasz organizm jako źródło energii. Kokos jest także bardzo dobrym źródłem potasu, żelaza, magnezu, cynku, witamin C, B, E, K oraz kwasu foliowego.

2. Świeże owoce
To idealna opcja na śniadania, lunche czy przekąski. Są bogate w węglowodany, błonnik i zawierają bardzo cenne cukry zamieniane przez nasze organizmy w energię. Mam do Was tylko jedną prośbę - nie bójcie się ich... Cukry z roślin nie spowodują, że zaczniecie tyć! Każdy z nas powinien bać się cukru produkowanego przez fabryki, a nie tego z roślin.

3. Masło orzechowe
To bardzo dobre źródło tłuszczu. Orzechy zawierają mnóstwo dobrych kwasów tłuszczowych, witamin i minerałów.If you have any questions then write them in the comments below :) I will be happy to answer all of them!
- - - - - - - - - -
Jeśli macie jakieś pytania to piszcie je w komentarzach :) Z chęcią na wszystkie odpowiem!


Copyright © 2016 Life by Susanna , Blogger